Tháng 7 khách du lịch đến tham quan Đồng Tháp tăng 54%

Tháng 7 khách du lịch đến tham quan Đồng Tháp tăng 54%

16
CHIA SẺ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong tháng 7 năm 2018, địa phương đón khoảng 120.000 lượt khách (2.000 khách quốc tế), tăng 54% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 40 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng tới, ngành du lịch sẽ đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đề xuất điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của Tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Tỉnh về phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019 nhằm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Ngoài ra, sẽ trình UBND Tỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ chính trị, Nghị quyết 103 của Chính phủ về phát triển du lịch và chương trình hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết 08, Nghị quyết 103; xây dựng kế hoạch phát triển loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp sạch và công nghệ cao.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện Chương trình Tạp chí du lịch nông nghiệp; tiếp tục cập nhật danh mục tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh để tổng hợp nghiên cứu đề xuất phát triển du lịch; triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo kế hoạch; tổ chức thẩm định, xếp hạng các cơ sở lưu trú du lịch, thẩm định hồ sơ và xét cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa theo quy định.

Nguyễn Toàn