Thứ Ba, 14/08/2018

Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: 05, Phạm Hữu Lầu, phường 04, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: (0277) 8536373
Website: https://dongthaptourism.com
Email: dttourism.central@gmail.com