Quà lưu niệm

Quà lưu niệm

899
CHIA SẺ

Hình ảnh “Bé Sen” được sử dụng trong các lĩnh vực: du lịch; hoạt động xúc tiến thương mại; hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm và hội thảo; tuyên truyền quảng bá trên Báo Đồng Tháp và Đài Truyền hình Đồng Tháp.