Bia Tiền Hiền Làng Mỹ Trà

Bia Tiền Hiền Làng Mỹ Trà

652
CHIA SẺ

Bên dốc cầu Đình Trung thuộc làng Mỹ Trà (nay là Phường 2, thỉ xã Cao Lãnh) về phía phải có tấm bia đó lộ thiên cao 1,65m, ngang 1,10m, dầy 0,53m. Dựa theo nội dung khắc bằng chữ Hán thì đây chính là Bia Tiền Hiền, làng Mỹ Trà.

Nguyễn Tú quê ở Qui Nhơn ( Bình Định) đến Cao Lãnh lập nên hai thôn Mỹ Trà và An Bình trên địa bàn khố trường Bả Canh. Lúc mất, ông bà Nguyễn Tú không có ai thừa tự nhưng được dân làng an táng tử tế bên sông Cái Sao Thượng. Đến năm 1876, nhân khi làm đưởng nối liền chợ Mỹ Trà và thôn An Bình, hai ngôi mộ này được phát hiện nằm ngay trên truyến phóng. Nhà chức trách tìm thân nhân để di dời, mới biết được lai lịch và công đức của Nguyễn Tú đối với địa phương nên cho sửa sang lại hai ngôi mộ và dựng bia để tưởng niệm cho người đời sau. Nội dung bia do cử nhân Nguyễn Giảng Tiên và giáo thọ Nguyễn Bỉnh Khuê soạn thảo.

Nhớ có bia này chẳng những người ta có thể đoán được địa bàn của khố trường Bả canh là ở khu vực Cao Lãnh. Hay rộng hơn là cả Đồng Tháp Mười, mà còn giúp ta xác định được vùng đất thị xã Cao Lãnh là những nơi được khai thác sớm nhất ở đồng bằng sông Cửu Long (thôn Mỹ Trà vào năm 1808 dưới triều Gia Long đã là huyện lỵ của huyện Kiến Đang thuộc trấn Định Tường).

Bia Tiền Hiền làng Mỹ Trà là một di tích có giá trị về lịch sử – văn hóa. Sắp tới ngành Văn hóa – Thông tin sẽ trùng tu, tôn tạo để phát huy tác dụng giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau và là nơi cho khách du lịch, tham quan tìm hiểu văn hóa ở thị xã Cao Lãnh.