Khảo sát du lịch tại VQG Tràm Chim

Khảo sát du lịch tại VQG Tràm Chim

Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp kết hợp cùng VQG Tràm Chim thực hiện chuyến khảo sát thực địa, đánh giá và xác định tài nguyên làm cơ sở để xây dựng nên những sản phẩm đặc thù riêng có của Đồng Tháp.

593
CHIA SẺ