Tuyến 2 (Tàu máy tại trạm dừng chân C4)

Home // Tuyến 2 (Tàu máy tại trạm dừng chân C4)
Tuyến 2 (Tàu máy tại trạm dừng chân C4)
  • Giá dịch vụ: 500.000/chuyến. Đi và về tối đa 12km (tối đa 10 khách/phương tiện).
  • Thời gian: từ 7 giờ đến 16 giờ;
  • Địa điểm: Trạm dừng chân C4 Vườn quốc gia Tràm Chim.

Leave a Review

Your email address will not be published.