Xe khách Kim Cương

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 13:34

 

Địa chỉ trụ sở

Điện thoại

Tuyến hoạt động

Số chuyến/ngày

Thời gian

: 01 Võ Thị Sáu, P.2, TPCL

: 067.3851079

: Cao Lãnh – TP.HCM

: CL:7h – 11h00 - HCM: 6h-18h00

 

 

Bài viết liên quan