Khách sạn Sông Trà

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 10:50

Địa chỉ : số 178 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP.Cao Lãnh

Điện thoại : (067) 3852 624  - 3852 504

Email : dtsongtrahotel@yahoo.com

Tổng số phòng: 50

Dịch vụ:  3 nhà hàng (1000 chỗ), 1 phòng họp ( 200 chỗ), 1 bar, 18 phòng massage, 3 phòng karaoke.

 
Bài viết liên quan