Khách sạn Hòa Bình

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 11:00

Địa chỉ: 10 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh

Điện thoại: (067) 3851 469

Fax: (067) 3851 218

Email:

Tổng số phòng: 60

Dịch vụ : 1 nhà hàng 600 ghế, 1 nhà hàng Buffet với sức chứa 200 khách, 8 phòng Masage, 2 phòng Karaoke, 5 phòng đờn ca tài tử, 2 hội trường với sức chứa 150 ghế.

Bài viết liên quan