Khách sạn Bông Hồng

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 11:05

Địa chỉ: số 251A, Nguyễn Sinh Sắc, Phường 1, TP. Sa Đéc

Điện thoại: (067) 3868 288 – (067) 3868 287      Fax: (067) 3868 289

Email: bonghonghotel@ yahoo.com.vn 

Tổng số phòng: 42

Dịch vụ: 2 nhà hàng (700 chỗ), 1 phòng họp ( 30 ghế), 02 phòng karaoke.

Bài viết liên quan