Hủ tiếu Sa Đéc

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 10:59

Công ty TNHH Lê Như Brothers (hủ tiếu Bà Năm Sa Đéc)

Địa chỉ: 42 Nguyễn Tất Thành, P. An Hòa. Tx. Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 62 68 68 – Fax: 0673 62 68 69

Email: info@lenhu.vn   Website: www.lenhu.vn

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

Địa chỉ: 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 84.67.3861910 - 3770873 - 3773606         Fax: 84.67.3864674

Email: bchi-bfc@hcm.vnn.vn    Website: http://www.bichchi.com.vn

Siêu thị Đồng Tháp

Địa chỉ: 01 đường 30 Tháng 04, Phường 01, Tp. Cao Lãnh.

Điện thoại: 067.3859928.

Bài viết liên quan