Công Ty TNHH Quốc Hoàng

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 13:15

 

Địa chỉ trụ sở

Điện thoại

Tuyến hoạt động

Số chuyến/ngày

Thời gian

: 62, QL30, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh

: 067. 3854588 - 067. 3870909

: Cao Lãnh – TP.HCM

: Cách 30 phút có 01 chuyến xuất bến

: 2h00 – 16h00

 

Bài viết liên quan