Xoài Cao Lãnh

Ngày đăng: 11 / 10 / 2016 19:26

Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương

Địa chỉ: 130 Ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, H.Cao Lãnh

Điện thoại: 0673. 924486 – 0917142059 (A. Châu)

Bài viết liên quan