Nem Lai Vung

Ngày đăng: 11 / 10 / 2016 19:26

-Nem Lai Vung Út Thẳng:

Địa chỉ : 424 Ấp Long Thành A, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Điện thoại : 0939499565;

Email :lengocthao8998@gmail.com

Website :nemlaivungutthang.com

-Nem Lai Vung Giáo Thơ:

Địa chỉ: 121 Tân Thành, Tân Khánh, Lai Vung, Việt Nam

Điện thoại: 0913 177 711 - 0673 649 340 

Bài viết liên quan