Khách sạn Sa Đéc

Ngày đăng: 14 / 10 / 2016 22:34

 

Địa chỉ: số 499 Hùng Vương, Phường 1, TP. Sa Đéc

Điện thoại: (067) 3868 828 - 3861 430    Fax: (067) 3861 430

Email: sadechotel@yahoo.com.vn

Bài viết liên quan