Cty CP Vận tải tốc hành Mai Linh

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 13:24

Địa chỉ trụ sở

Điện thoại

Tuyến hoạt động

Số chuyến/ngày

Thời gian

: 62, QL30, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh

: (067)3877877

: Cao Lãnh – TP.HCM

: Cách 60 phút có 01 chuyến xuất bến

: 3h00 – 19h00

 

 

Bài viết liên quan