Công Ty TNHH Hùng Cường

Ngày đăng: 19 / 11 / 2014 13:39

 

Địa chỉ trụ sở

Điện thoại

Tuyến hoạt động

Số chuyến/ngày

Thời gian

: Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự

: (067)3.830.889 - 3.217.689

: TX Hồng Ngự - Thành Phố HCM

: Phục vụ suốt từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng

:

 

 

Bài viết liên quan