Bánh phồng tôm Sa Giang

Ngày đăng: 11 / 10 / 2016 19:24

Công ty CP XNK Sa Giang

Lô CII-3, Khu Công Nghiệp C, Tp. Sa Đéc.

Tel: 067-3763155; Fax: 067-3763152

Email: sagiang@hcm.vnn.vn - Website: www.sagiang.com.vn

 

Công ty CP Thực phẩm Bích Chi

Địa chỉ: 45X1 Nguyễn Sinh Sắc, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại : 84.67.3861910 - 3770873 - 3773606         Fax: 84.67.3864674

Email: bchi-bfc@hcm.vnn.vn    Website: http://www.bichchi.com.vn

 

Siêu thị Đồng Tháp

Địa chỉ: 01 đường 30 Tháng 04, Phường 01, Tp. Cao Lãnh.

Điện thoại: 067.3859928.

Bài viết liên quan