ĐỒNG THÁP - 12 - 08 - 2019 . Chào mừng đến với Trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Tượng đài giao bưu thông tin vô tuyến điện nam bộ

Nơi đây vùng “Đồng Tháp Mười” là đầu nảo chỉ huy, lãnh đạo của Xứ

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết tạo dựng hình ảnh địa phương và Đề án phát triển du lịch tại thành phố Cao Lãnh

Đoàn Kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện Nghị Quyết tạo dựng hình